O projekcie

Przedmiotem działalności zarejestrowanej 11 kwietnia 2022 roku spółki pod nazwą Project Energy ASI prowadzącej działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI jest, zgodnie z art. 8a ust. 3 Ustawy, zbieranie aktywów od inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów, zgodnie z przyjętymi zasadami Polityki inwestycyjnej. ASI będzie dążyć do zbudowania zdywersyfikowanego portfela inwestycji w oparciu o zasady przyjęte w Polityce inwestycyjnej i Strategii inwestycyjnej Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej.

W co inwestujemy

Zakup akcji i udziałów
Zakup nieruchomości gruntowych
Zakup budynków i lokali

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu