Siedziba spółki:

Project Energy ASI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wojciecha Górskiego 9

00-033 Warszawa

Dane rejestrowe:

Regon: 521737378

NIP: 5252903603

KRS: 0000963023

Wysokość kapitału zakładowego: 10 000,00 zł

E-mail:

biuro@projectasi.com