AdobeStock_624234837_Preview

Przedmiotem działalności zarejestrowanej 11 kwietnia 2022 roku spółki pod nazwą Project Energy ASI prowadzącej działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI jest, zgodnie z art. 8a ust. 3 Ustawy, zbieranie aktywów od inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów, zgodnie z przyjętymi zasadami Polityki inwestycyjnej. ASI będzie dążyć do zbudowania zdywersyfikowanego portfela inwestycji w oparciu o zasady przyjęte w Polityce inwestycyjnej i Strategii inwestycyjnej Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej.

Głównym celem inwestycyjnym ASI jest dokonywanie inwestycji w przedsięwzięcia prowadzące do wygenerowania zysku z zainwestowanych środków.

Cel inwestycyjny będzie realizowany poprzez dostarczenie finansowania udziałowego oraz dłużnego dla przedsiębiorstw, w szczególności na wczesnym etapie rozwoju, realizujących innowacyjne lub dochodowe projekty w obrębie sektorów opisanych w Strategii inwestycyjnej lub nabywanie udziałów tych przedsiębiorstw od ich właścicieli. Realizując Cel Inwestycyjny, ASI działać będzie w imieniu własnym i na własną rzecz, tak aby osiągnąć maksymalną wartość zgromadzonych aktywów przez ASI przy zachowaniu najwyższego, typowego dla tych aktywów stopnia ich bezpieczeństwa, na podstawie określonego poziomu ryzyka inwestycyjnego.